Công bố Thương hiệu Nổi tiếng 2010

http://www.dna.com.vn/folder_news/210811 top thuong hieu.jpg

Tiếp nối thành công của Chương trình Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam 2006 và 2008, tối 20/08/2011, tại Khách sạn Sheraton, Hà Nội đã diễn ra Chương trình Gala Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam 2010 do VCCI tổ chức.


Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đoàn Duy Khương – Phó Chủ tịch VCCI, Trưởng ban tổ chức cho rằng, Chương trình “Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam” diễn ra nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia.  Nhất là chúng ta đang ở năm 2011 -  năm đầu tiên chúng ta thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, trong đó nêu rõ: “Phát triển lực lượng doanh nghiệp trong nước với nhiều thương hiệu mạnh, có sức cạnh tranh cao để làm chủ thị trường trong nước, mở rộng thị trường ngoài nước, góp phần đảm bảo độc lập, tự chủ của nền kinh tế”

Chương trình cũng nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong việc tạo gia tăng lợi nhuận trong chuỗi giá trị của một sản phẩm hay dịch vụ; Đồng thời góp phần và nâng cao văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam vì người tiêu dùng Việt Nam  thực sự đã và đang là chủ thể của chương trình bình chọn “Thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam”. Ngoài ra chương trình cũng là hành động cụ thể tham gia tích cực vào cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Tại đêm Gala, VCCI đã công bố Top 500 thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam, Top 10 thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam và Top 3 thương hiệu nổi tiếng đứng đầu các ngành hàng theo kết quả Dự án khảo sát của Công ty Nghiên cứu thị trường hàng đầu FTA - đại diện chính thức của ESOMAR (Hiệp hội nghiên cứu thị trường thế giới) tại Việt Nam thực hiện.

Với chủ trương thực hiện tốt Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 là xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao, chương trình Thương hiệu Nổi tiếng tại Việt Nam 2010 được thực hiện với những nội dung và các tiêu chí đánh giá cơ bản nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Cụ thể: Chương trình xếp hạng Thương hiệu dựa trên ý kiến của Người tiêu dùng và do một công ty nghiên cứu thị trường tiến hành độc lập; Việc khảo sát, phân tích ý kiến người tiêu dùng được tiến hành một cách chuyên nghiệp, theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính khách quan và chính xác…

Có thể nói, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các thương hiệu trong từng ngành hàng và giữa các ngành hàng với nhau thì việc sở hữu một thương hiệu nổi tiếng có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Thông qua chương trình Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam, doanh nghiệp đã biết được thương hiệu của mình nằm ở đâu trong tâm trí khách hàng và người tiêu dùng,để từ đó, từng doanh nghiệp sẽ có được chiến lược phát triển thương hiệu lâu dài và bền vững, có thể mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm mới, các dịch vụ ngày càng tốt hơn và chuyên nghiệp hơn; đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam.

 

Danh sách TOP 10 Thương hiệu Nổi tiếng tại Việt Nam

 

TOP 3 Thương hiệu đứng đầu mỗi ngành hàng

 

Theo DĐDN

http://www.dna.com.vn/folder_news/