Tái thiết kế thương hiệu: Trường hợp của ALPIQ

http://www.dna.com.vn/folder_news/050611 Alpiq Holding AG.jpg

ALPIQ là thương hiệu hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, khách hàng của công ty là các doanh nghiệp (B2B). ALPIQ được hình thành qua kết quả của sự sát nhập 2 doanh nghiệp năng lược hàng đầu là Atel và EOS.


Hiện nay, ALPIQ đạt được doanh số 16 tỉ francs với hơn 10.000 nhân viên làm việc tại 90 văn phòng trên 29 quốc gia. Năm 2008, sau khi sát nhập 2 Atel và EOS thì Ban lãnh đạo tập đoàn phải đứng trước quyết định chọn lựa tên thương hiệu và tái thiết kế nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu để đảm bảo việc doanh nghiệp trong tương lai.

Qua việc nghiên cứu khách hàng cũng như nội bộ doanh nghiệp, tên thương hiệu mới ALPIG được hình thành cùng với hệ thống nhận diện thương hiệu mới độc đáo thể hiện lĩnh vực kinh doanh năng lược của doanh nghiệp.

Dưới đây là hình ảnh thương hiệu trước đây và sau khi tái thiết kế thương hiệu ALPIQ

DNA Branding – www.dna.com.vn

Tham khảo Rebrand

http://www.dna.com.vn/folder_news/