Quy luật tiếp thị: Quy luật về chủng loại sản phẩm - pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/100412 quy luat chung loai san pham.jpg

Các doanh nghiệp thường cho rằng cần phải phát triển các loại sản phẩm mới ưu việt hơn các đối thủ cạnh tranh thì sẽ thành công. Điều này có thể đúng, tuy nhiên với tiếp thị thì việc tạo được sự khác biệt còn quan trọng hơn là có sản phẩm ưu việt hơn.<

Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/