Nhượng quyền thương hiệu - Kho báu bị bỏ quên trong marketing mix – pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/020611 nhuong quyen thuong hieu.jpg

Lợi ích lớn lao về marketing của nhượng quyền thương hiệu nếu ta thực hiện một các có chiến lược. Điều này càng có giá trị khi ta thấy các phương tiện truyền thông truyền thống như tivi, radio, báo chí ngày càng ít hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của khách hàng. 

Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/