Người phữ của tương lai và hành vi mua sắm – pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/090811 phu nu mua sam.jpg

Phụ nữ nắm quyền quyết định phần lớn chi tiêu trong gia đình và tiếng nói của họ ngày càng trở nên quan trọng. Khắp nơi trên thế giới, phụ nữ đang bước dần ra khỏi vai trò nội trợ và có vai trò quyết định cao hơn trong gia đình, công việc và cả chính trị.


Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/