Khi nào bạn cần tạo thương hiệu thứ hai? pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/200611 visa master.jpg

Mỗi khi xu thế thời trang hoặc kỹ thuật thay đổi, một thương hiệu, dù lớn hay nhỏ, đều đối mặt với lựa chọn khó khăn. Nên mở rộng sang kỹ thuật hoặc thiết kế mới hay nên tạo hẳn một thương hiệu mới? Khi xu hướng thay đổi rõ rệt, câu trả lời sáng suốt hầu như luôn là “tung một thương hiệu mới”.


Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/