Khách hàng bí ẩn và hành trình “lội ngược dòng” của Office Depot – pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/081111 Office Depot.jpg

Dù đã có sẵn hệ thống đo lường chất lượng dịch vụ chặt chẽ nhưng doanh số của nhà bán lẻ dụng cụ văn phòng phẩm Office Depot vẫn dậm chân tại chỗ. Bài viết dưới đây thuật lại hành trình thay đổi tình thế của vị tân chủ tịch qua lời kể của nhân vật chính.


Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/