Kéo dài vòng đời sản phẩm bằng tái định vị thương hiệu – pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/141011 vong doi san pham.jpg

Khái niệm vòng đời không chỉ được áp dụng trong khoa học mà còn sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Cũng giống như một con người trải qua các giai đoạn của sự sống là sinh ra, lớn lên, trưởng thành và mất đi thì các lĩnh vực kinh doanh cũng đi qua các giai đoạn tương tự.


Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/