Định vị - Chiến lược của nhà quảng cáo hay nhận thức của người tiêu dùng? Pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/020611 dinh vi thuong hieu.jpg

“Định vị” được Al Ries và Jack Trout khai sinh vào thập niên 70. Từ đó đến nay đã có hàng tá sách viết về đề tài này, nhưng nếu trưng cầu ý kiến của tất cả những vị có học thức, bạn sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời trái ngược nhau. Thậm chí họ chẳng nhất trí được rằng định vị nên được thể hiện bằng động từ hay danh từ.


Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/