Đặt tên thuần Việt: nên và không nên - pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/100412 Dat ten thuan viet.jpg

Đặt tên thương hiệu theo “Tây” hay thuần Việt là một chủ đề đang tốn nhiều giấy mực của báo chí. Đặt tên “Tây” đang được các doanh nghiệp Việt ưa chuộng đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản và thời trang cao cấp. Phải chăng tên thương hiệu “thuần Việt” có phần yếu thế trong cuộc đua này?


Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/