Cách đổi tên thương hiệu thành công pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/140711 ten thuong hieu.jpg

Có nhiều lý do khiến thương hiệu phải thay tên đổi họ và quá trình xây dựng lại thương hiệu có vai trò tác động trực tiếp lên sự thay đổi này. Đổi tên thường khiến doanh số bán hàng giảm sút nhưng với một quy trình chuyển đổi được hoạch định kỹ càng, doanh số sẽ được ổn định. 


Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/