Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược giá pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/310711 chien luoc gia.jpg

Hãy tưởng tượng, chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm mà doanh số công ty bạn vẫn chưa đạt so với chỉ tiêu. Với cương vị là phó tổng giám đốc tiếp thị và bán hàng thì bạn phải quyết định như thế nào?


Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/