9 bài học digital marketing từ những thương hiệu xã hội hàng đầu pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/140711 digital marketing.jpeg

Có hàng trăm cách đo lường hiệu quả quảng cáo qua mạng xã hội, nhưng nhìn chung, đa phần mọi người vẫn cho rằng Twitter và Facebook là những công cụ đắc lực và có thể góp phần tích cực vào thành công của một chiến dịch marketing. Dĩ nhiên hiệu quả đến đâu còn tùy thuộc vào cách chiến dịch được tiến hành ra sao.


Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/