8 sai lầm “muôn thuở” của các chuyên gia tiếp thị pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/310711 marketing mistake.jpg

Với bề dày phát triển của tiếp thị vài chục năm qua, các học thuyết và phương pháp ngày càng được phát triển và cải tiến, có lẽ mọi người sẽ nghĩ những sai lầm căn bản của tiếp thị đã “biến mất”. Tuy nhiên, trong thực tế thì có rất nhiều những sai lầm “cố hữu” mà các chuyên gia tiếp thị luôn mắc phải.


Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/