7 thách thức trong xây dựng thương hiệu - pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/100412 xay dung thuong hieu.jpg

Tạo dựng được một thương hiệu mạnh dễ hay khó? Câu trả lời không chỉ là khó mà là rất khó. Nghe có vẻ bi quan nhưng nếu chúng ta phân tích những thách thức của việc tạo dựng một thương hiệu mạnh tại thời điểm hiện tại thì Bạn sẽ thấy nhận định trên có thể hợp lý. 


Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/