10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới 2013

http://www.dna.com.vn/folder_news/210213 citibank.jpg

Hãng tư vấn Brand Finance vừa công bố danh sách 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu nhất thế giới (Brand Finance Global Banking 500) năm 2013.


 

 

 

1. Thương hiệu: Wells Fargo

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 1
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 2
Giá trị thương hiệu năm 2013: 26,04 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 23,23 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AA+
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AA+

 

2. Thương hiệu: Chase

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 2
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 5
Giá trị thương hiệu năm 2013: 23,41 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 18,96 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AAA-
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AA+ 

 

3. Thương hiệu: HSBC

Quốc gia: Anh
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 3
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 1
Giá trị thương hiệu năm 2013: 22,86 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 27,6 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AAA-
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AAA 

 

4. Thương hiệu: Bank of America

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 4
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 3
Giá trị thương hiệu năm 2013: 22,4 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 19,54 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AA+
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AA+ 

 

5. Thương hiệu: Citi

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 5
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 6
Giá trị thương hiệu năm 2013: 21,68 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 18,64 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AA+
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AA+ 

 

6. Thương hiệu: Santander

Quốc gia: Tây Ban Nha
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 6
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 4
Giá trị thương hiệu năm 2013: 20,12 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 19,97 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AAA-
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AAA- 

 

7. Thương hiệu: ICBC

Quốc gia: Trung Quốc
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 7
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 11
Giá trị thương hiệu năm 2013: 19,82 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 15,16 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AA+
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AA+ 

 

8. Thương hiệu: American Express

Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 8
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 7
Giá trị thương hiệu năm 2013: 19 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 18,23 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AAA-
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AAA- 

 

9. Thương hiệu: BNP Paribas

Quốc gia: Pháp
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 9
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 8
Giá trị thương hiệu năm 2013: 18,57 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 16,81 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AAA-
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AA+ 

 

10. Thương hiệu: China Construction Bank

Quốc gia: Trung Quốc
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 10
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 10
Giá trị thương hiệu năm 2013: 16,95 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 15,46 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AA
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AA

Theo vneconomy

http://www.dna.com.vn/folder_news/