Khác biệt hóa từ trong tâm tưởng

http://www.dna.com.vn/folder_news/270311 dinh vi thuong hieu.gif

Trong khi tâm tưởng con người vẫn còn là một bí mật, chúng ta biết một điều chắc chắn là trong xã hội Phương Tây hiện nay, nó bị quá tải bởi các luồng thông tin. Sự bùng nổ của các hình thức truyền thông và sự gia tăng trong khối lượng liên lạc đã ảnh hưởng cách mà con người tiếp nhận hay từ chối tiếp nhận thông tin được truyền tải đến cho họ. 


Quá tải thông tin đã thay đổi hoàn toàn trò chơi truyền thông với công chúng. Tình trạng quá tải thông tin từ những năm 1970 đã thành siêu quá tải thông tin vào những năm 2000. Ta có thể tham khảo một vài thống kê để thấy rõ điều này:

-        Lượng thông tin tạo ra trong 30 năm trở lại đây nhiều hơn 5000 năm trước đó cộng lại

-        Tổng lượng kiến thức được in ra gấp đôi sau mỗi 4 hoặc 5 năm

-        Ấn bản một ngày của tờ The New York Times chứa đựng nhiều thông tin hơn lượng thông tin mà một người bình thường ở Anh Quốc vào thế kỷ 17 thu thập trong suốt cuộc đời

-        Hơn 4000 cuốn sách được xuất bản mỗi ngày trên khắp thế giới.

-        Một công nhân áo trắng dùng trung bình 70 kg giấy mỗi năm – gấp hai lần lượng sử dụng 10 năm trước.

Dội bom điện tử

Vậy còn yếu tố thông tin điện tử trong vấn đề quá tải thông tin của xã hội? Hằng ngày, internet tăng thêm hàng triệu trang web, theo Scientific American, thêm vào số nhiều triệu trang web đang có.

Mọi nơi trên thế giới này, vệ tinh đều tiếp cận được và truyền thông tin cho con người. Đến khi được 18 tuổi, một đứa trẻ bình thường ở nước Anh phải tiếp nhận trung bình 140,000 quảng cáo qua tivi. Tại Thụy Điển, một  người tiêu dùng trung bình phải nhận 3000 thông điệp quảng cáo mỗi ngày.

Về phần thông điệp quảng cáo, 11 nước Châu Âu phát sóng hơn 6 triệu quảng cáo trên tivi mỗi năm. Tại Mỹ, quá tải truyền thông điện tử cũng xảy ra tương tự. Các chuyên gia dự đoán rằng các kênh truyền hình sẽ tăng từ 150 lên 500 trong vài năm tới. Lúc đó, khi bạn vừa tìm được đúng kênh tv thì chương trình mình muốn xem đã hết mất rồi.

Ngoài ra, các máy vi tính, các phương tiện truyền thông đa phương tiện, siêu xa lộ thông tin,…, cũng truyển tải một lượng thông tin không lồ thông qua cáp, CD-ROM,….

Tất cả những phân tích trên cho ta thấy một điều rằng ý tưởng khác biệt hóa phải thật đơn giản và dễ thấy và phải được truyền tải liên tục trên mọi phương tiện truyền thông.

Biên dịch: Nguyễn Thanh Hồng Ân – DNA Branding – www.dna.com.vn

Theo Brand Positioning Workshop

 

http://www.dna.com.vn/folder_news/