http://www.dna.com.vn/folder_news/160313 tam ly tieu dung.jpg

Sự khác biệt về cách dùng hàng hiệu của người Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

Tâm lý của người tiêu dùng dùng hàng hiệu, đã dùng hàng hiệu thì không thể là hàng đại trà, giá trị của hàng hiệu là ở sự độc đáo, không nhiều sản phẩm giống nhau.  chi tiết...