http://www.dna.com.vn/folder_news/240613 phat trien kinh doanh.jpg

4 bước cần làm để phát triển doanh nghiệp

Trong giai đoạn mới thành lập, bạn sẽ cần tập trung tiếp cận và thu hút khách hàng cũng như giành thị phần. Khi công ty phát triển hơn, bạn sẽ nhận ra không chỉ nên tập trung vào chuyện tìm khách hàng mới mà bạn còn cần cách giữ chân khách hàng hiện tại. chi tiết...

http://www.dna.com.vn/folder_news/220311 Mercedes-Benz.jpeg

Xây dựng thương hiệu hay phát triển kinh doanh?

Bạn dốc sức tạo dựng công việc kinh doanh? Hay một thương hiệu? Dĩ nhiên, bạn nghĩ, là phải xây dựng cả 2 cùng một lúc. chi tiết...

http://www.dna.com.vn/folder_news/310711 branding.jpg

Xây dựng thương hiệu hay phát triển kinh doanh? pdf

Bạn dốc sức tạo dựng công việc kinh doanh? Hay một thương hiệu? Dĩ nhiên, bạn nghĩ là phải xây dựng cả 2 cùng một lúc. chi tiết...