http://www.dna.com.vn/folder_news/110515 motorhome 1.jpg

Đại gia Việt bắt đầu đổ tiền đầu tư nhà di động

Tại Việt Nam, motorhome chưa nhiều, song với cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, nhu cầu về những "ngôi nhà di động" ngày càng tăng. chi tiết...