http://www.dna.com.vn/folder_news/171013 khach hang trung thanh.jpg

3 bước xây dựng lòng trung thành thương hiệu

Một trong những thử thách khó khăn nhất với doanh nghiệp là xây dựng và gìn giữ lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu. Bạn thường có sẵn trong đầu danh sách các thương hiệu yêu thích nhưng vẫn muốn thử những thứ mới mẻ.  chi tiết...