http://www.dna.com.vn/folder_news/190112 tiep thi truc tuyen 1.jpg

Ít giám đốc tiếp thị biết khai thác sức mạnh thông tin số

Dù khách hàng ngày càng chia sẻ kinh nghiệm sử dụng sản phẩm và dịch vụ rộng rãi trên mạng, nhất là mạng xã hội, nhưng chỉ có số ít Giám đốc tiếp thị (Chief Marketing Officer - CMO) biết khai thác sức mạnh từ những nguồn thông tin này để nâng cao doanh thu doanh nghiệp. chi tiết...