http://www.dna.com.vn/folder_news/251211 gia tri thuong hieu.jpg

Giá trị vô hình của thương hiệu

Các doanh nghiệp sẽ đo lường sự thành công của tiếp thị bằng tiêu chí nào? Ở lĩnh vực kinh doanh thì hầu như mọi doanh nghiệp đều đo lường qua các chỉ số tài chính như doanh số, lợi nhuận hay thông qua chỉ số thị trường là thị phần. chi tiết...

http://www.dna.com.vn/folder_news/100711 gia tri thuong hieu.jpg

Thương hiệu có phải là một khái niệm Marketing?

Chúng ta thường nghe về thương hiệu trong các cuộc thảo luận về marketing cùng với những khái niệm khác như nhận thức, thái độ khách hàng, quảng cáo, bao bì, thiết kế, sản phẩm, nhận diện, và các hoạt động marketing.   chi tiết...

http://www.dna.com.vn/folder_news/160611 chien luoc gia.jpg

Giá trị thương hiệu: Giải mã chiến lược định giá

Một trong năm yếu tố tác động đến lựa chọn thương hiệu là “giá trị”. Giá trị có thể bao gồm nhiều thứ, không chỉ đơn thuần là giá cả (như tiện ích, chất lượng cảm nhận, v.v.), và chúng ta cần hiểu về việc định giá để có thể mang lại giá trị thương hiệu cao hơn.  chi tiết...

http://www.dna.com.vn/folder_news/250410 money_tree.jpg

Brand Value: Giá trị thương hiệu

Giá trị thương hiệu là những lợi ích mà công ty có được khi sở hữu thương hiệu. Có 6 lợi ích chính là: có thêm khách hàng mới, duy trì khách hàng trung thành, đưa chính sách giá cao, mở rộng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối, tạo rào cản với đối thủ cạnh tranh.  chi tiết...

http://www.dna.com.vn/folder_news/081210 brand value.jpg

Bí quyết tăng giá trị thương hiệu

Làm thương hiệu là một quá trình lâu dài và đòi hỏi nguồn kinh phí khá lớn. Theo nghiên cứu, các tập đoàn, nhãn hiệu lớn trên thế giới chi tiêu khoảng 10% tổng doanh thu cho việc quảng cáo. chi tiết...