http://www.dna.com.vn/folder_news/020412 marketing hien dai.jpg

Marketing hiện đại: Phân kỳ hay Tích hợp?

Phân kỳ (divergence) và Tích hợp (convergence) là hai khái niệm gây nên nhiều tranh cãi bậc nhất trong giới marketing trên thế giới trong hai thập kỷ trở lại đây. chi tiết...