http://www.dna.com.vn/folder_news/070518 Leonardo.jpg

Leonardo Da Vinci - nghệ thuật và thương hiệu

Bạn có thể định giá được nghệ thuật không? Thực tế cho thấy là bạn có thể. Ai đó đã vừa trả 450,3 triệu đô la cho một bức tranh, mức giá cao nhất từng được trả cho một tác phẩm nghệ thuật trong phiên đấu giá... chi tiết...

http://www.dna.com.vn/folder_news/060612 Tiger Woods Nike.jpg

Người nổi tiếng quảng cáo có hiệu quả?

Đôi khi người ta viện đến phương án mời người nổi tiếng quảng cáo vì những lý do rất phi marketing. Đơn giản là họ đang bế tắc về mặt ý tưởng, hoặc nghĩ người nổi tiếng có thể giúp thúc đẩy doanh số ngay tức thì (ví dụ như mua sản phẩm sẽ được tặng đĩa hát có chữ ký của ca sĩ nổi tiếng). chi tiết...

http://www.dna.com.vn/folder_news/1802112 Minimalist Print Ads.jpg

Độc đáo các ý tưởng quảng cáo tối giản

Có bao giờ bạn nhận thấy rằng hầu hết những ý tưởng sáng tạo nhất, cho dù trong lĩnh vực kinh doanh hay thiết kế đều đơn giản và rõ ràng đến nỗi bạn tự hỏi tại sao bạn không nghĩ đến nó trước!  chi tiết...