http://www.dna.com.vn/folder_news/160813 giam doc thuong hieu 1.jpg

10 câu hỏi giám đốc thương hiệu luôn cần biết

Một câu hỏi nhiều bạn trẻ yêu thích thương hiệu hay tiếp thị thường quan tâm là: không biết giám đốc thương hiệu sẽ làm những công việc gì? DNA Branding sẽ mang đến lời giải đáp cho câu hỏi này dưới một góc nhìn mới lạ qua việc nêu ra 10 câu hỏi mà các giám đốc thương hiệu luôn cần biết.  chi tiết...