http://www.dna.com.vn/folder_news/210418 evaluation 5.jpg

Làm thế nào để đánh giá thương hiệu

Giá trị số một của việc phát triển một thương hiệu mạnh là doanh thu. Thương hiệu nổi tiếng bán nhanh hơn và bạn sẽ nhìn thấy điều đó trong dữ liệu của mình: Nhu cầu nhiều hơn; Lợi nhuận cao hơn; Ít cạnh tranh hơn... chi tiết...

http://www.dna.com.vn/folder_news/160312 ngan hang 1.jpg

Đánh giá thương hiệu ngân hàng Việt Nam Quý IV-2011

Ba vị trí đầu bảng thương hiệu được nhận biết tốt nhất thuộc về ngân hàng Vietcombank, Agribank, DongABank theo một báo cáo chuyên ngành tài chính-ngân hàng-bảo hiểm mới đây của FTA Vietnam 11/2011. chi tiết...

http://www.dna.com.vn/folder_news/070511 tieu chi thuong hieu.jpg

12 tiêu chí đánh giá thương hiệu

Theo lý thuyết mới về giá trị Thương hiệu, Paul Temporal đưa ra 12 tiêu chí mà tất cả thương hiệu  mạnh hàng đầu của thế giới đều thoả mãn. Phương pháp này là cơ sở của đánh giá thương hiệu (brand audit) và lượng giá thương hiệu (brand valuation). chi tiết...

http://www.dna.com.vn/folder_news/020510 brand-values.jpg

12 tiêu chí đánh giá thương hiệu

Theo lý thuyết mới về giá trị Thương hiệu, Paul Temporal đưa ra 12 tiêu chí mà tất cả thương hiệu  mạnh hàng đầu của thế giới đều thoả mãn. Phương pháp này là cơ sở của đánh giá thương hiệu (brand audit) và lượng giá thương hiệu (brand valuation). chi tiết...