http://www.dna.com.vn/folder_news/250612 kinh doanh o tu.jpg

Thành công từ ý tưởng kinh doanh từ những ô tủ

Về bên ngoài, cửa hàng Okaro giống như những cửa hàng bình thường khác, nhưng sản phẩm của cửa hàng khá đặc biệt. chi tiết...

http://www.dna.com.vn/folder_news/150911 y tuong kinh doanh.jpeg

Đánh giá tính khả thi của ý tưởng kinh doanh

Có một sự thật đáng buồn là hầu hết các doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa trong vòng 5 năm sau khi khởi nghiệp. Trong số nhiều lý do dẫn đến thất bại, ngoại trừ vấn đề quản trị thì nguyên do phổ biến tiếp theo là ý tưởng kinh doanh chưa phù hợp dẫn đến không tiêu thụ được sản phẩm dịch vụ. chi tiết...