http://www.dna.com.vn/folder_news/

Các dịch vụ thương hiệu DNA cung cấp: 

 • Đánh giá hiện trạng thương hiệu:

 • Doanh nghiệp sẽ khó có một quyết định chính xác về đầu tư vào thương hiệu khi chưa biết rõ được hiện trạng thương hiệu?

 • Công cụ đánh giá hiện trạng thương hiệu sẽ đưa ra những điểm mạnh cũng như những hạn chế của công tác xây dựng thương hiệu hiện tại nhằm giúp Doanh nghiệp xác định rõ định hướng cũng như những hoạt động mấu chốt mang lại lợi ích nhất về khía cạnh giá trị thương hiệu và cả doanh số. 

 • Chiến lược thương hiệu 

 • Chiến lược thương hiệu chính là nền tảng nhằm nối kết chiến lược kinh doanh và các hoạt động xây dựng thương hiệu trong tương lai. 

 • DNA Branding phát triển chiến lược thương hiệu từ việc thống nhất tầm nhìn, sứ mạng thương hiệu đến việc tạo lập kiến trúc và định vị thương hiệu nhằm giúp Doanh nghiệp phát triển thương hiệu theo một định hướng rõ ràng nhất quán, gia tăng tài sản thương hiệu và giảm thiểu những lãng phí trong việc truyền thông thương hiệu. 

 • Sáng tạo hệ thống nhận diện thương hiệu:

 • Sáng tạo hình ảnh của thương hiệu không chỉ nhằm tạo ra sự bắt mắt mà điều quan trọng hơn là phải chuyển tải được chiến lược thương hiệu qua những hình ảnh thiết kế. 

 • DNA sẽ phát triển một hệ thống nhận diện dựa trên những hiểu biết sâu sắc về chiến lược thương hiệu cũng như tâm lý của khách hàng. Nhờ vậy, chúng tôi có thể hiểu rõ được cách mà thương hiệu sẽ được tương tác, những hoàn cảnh thương hiệu sẽ mang lại giá trị. Qua đó, chúng tôi sẽ xác định được các điểm tiếp xúc của thương hiệu và phát triển hệ thống nhận diện hiệu quả và nhất quán. 

 • Đặt tên thương hiệu 

 • Một tên thương hiệu hay cần thể hiện được những gì mà thương hiệu mang đến cũng như tạo sự gần gủi và thiện cảm từ khách hàng.

 • DNA sẽ giúp Doanh nghiệp trong việc tạo ra một tên thương hiệu phù hợp và đưa ra định hướng kiến trúc tên thương hiệu nhằm tạo ra sự cộng hưởng giữa các thương hiệu cũng như tạo ra một cấu trúc thương hiệu rõ ràng cho việc phát triển trong tương lai. 

 • Thiết kế bao bì 

 • Bao bì sản phẩm thường là điểm tiếp xúc thương hiệu đầu tiên và thường xuyên nhất đối với khách hàng. Không chỉ được coi là bộ mặt của thương hiệu, bao bì còn là một công cụ bán hàng hiệu quả nhất.

 • DNA đưa ra các thiết kế bao bì nhất quán với chiến lược thương hiệu thể hiện qua định vị thương hiệu và sự thấu hiểu hành vi khách hàng. Vì vậy, bao bì sẽ là một công cụ truyền tải hiệu quả của thương hiệu bên cạnh việc đáp ứng những yêu cầu về hình ảnh, tính năng và sự nhất quán với toàn hệ thống danh mục sản phẩm. 

 • Quảng bá thương hiệu 

 • Để tạo dựng được thương hiệu mạnh cần có một chiến lược truyền thông tích hợp nhằm gia tăng độ nhận biết thương hiệu, khuyếch trương sản phẩm dịch vụ để gia tăng doanh số và lợi nhuận của doanh nghiệp. 

 • DNA Branding hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc đưa ra các thông điệp truyền thông phù hợp dựa trên nền tảng của chiến lược thương hiệu, đồng thời chọn lựa các điểm tiếp xúc khách hàng hiệu quả để gia tăng hiệu quả truyền thông thương hiệu. 


 •  
http://www.dna.com.vn/folder_news/DNA_Royal.png

Royal Group - Tập đoàn gạch Hoàng Gia

http://www.dna.com.vn/folder_news/DNA_DAG.png

DAG - Uy tín khởi nguồn từ chất lượng

http://www.dna.com.vn/folder_news/DNA_MDC.png

MDC - Mien Dong Company

http://www.dna.com.vn/folder_news/DNA_VFC.png

VFC - Chất lượng đích thực

http://www.dna.com.vn/folder_news/DNA_SGVF.jpg

SGVF - Là người một nhà

http://www.dna.com.vn/folder_news/DNA_SGI.png

SGI - The gateway to do business in Vietnam

http://www.dna.com.vn/folder_news/DNA_ThuThiemXanh.png

Thu Thiem Xanh - Cho cuộc sống thêm xanh

http://www.dna.com.vn/folder_news/DNA_Tcity.png

Tcity - Địa ốc Thủ Thiêm

http://www.dna.com.vn/folder_news/DNA_QuangThai.png

Quang Thai Corp.

http://www.dna.com.vn/folder_news/DNA_Insulac.png

Insulac - Sữa Mỹ cho trẻ Việt