Royal Group - Tập đoàn gạch Hoàng Gia

Công ty Cổ phần Gạch Men Hoàng Gia là một thương hiệu uy tín trên thị trường vật liệu xây dựng tại Việt Nam. DNA được chọn làm đối tác xây dựng thương hiệu trong việc đặt tên các dòng sản phẩm cũng như sáng tạo logo và hệ thống nhận diện của Tập đoàn và các sản phẩm của công ty.

 

Các dịch vụ thương hiệu thực hiện bởi DNA Branding:

-     Đặt tên thương hiệu

-     Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu