DAG - Uy tín khởi nguồn từ chất lượng

Được thành lp vào năm 2001, Công ty C phn Tp đoàn Nha Đông Á (DAG) là doanh nghip tiên phong mang đến nhng sn phm vt liu xây dng/công nghip cht lượng, phc v trong ngành xây dng và trang trí ni/ngoi tht trong nước. Luôn tuân th phương châm "Ly khoa hc k thut làm nn tng, ly qun lý để mưu cu hiu qu, ly cht lượng để mưu cu sinh tn, ly uy tín để mưu cu phát trin", nhiu năm qua DAG đã không ngng hc hi và sáng to để hoàn thành s mnh to ra nhng sn phm mi, cht lượng uy tín, mu mã đa dng, thân thin vi môi trường và phù hp vi th hiếu Á Đông.

Vi ni lc n định, s hot động hiu qu cùng hàng lot danh hiu, gii thưởng cao quý như: Thương Hiu Mnh Vit Nam, Hàng Vit Nam Cht Lượng Cao, Gii Thưởng Sao Vàng Đất Vit…, DAG đang ngày càng khng định v thế ca mình, đồng thi tiến nhng bước mnh m trong chiến lược phát trin thành mt Công ty sn xut vt liu xây dng & trang trí ni tht hàng đầu Vit Nam, vươn tm tp đoàn kinh tế đa ngành ngh da trên nn tng phát trin bn vng. Tập đoàn Nhựa Đông Á đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán DAG.

Các dịch vụ thương hiệu thực hiện bởi DNA Branding:

-     Chiến lược thương hiệu

-     Chiến lược truyền thông

-     Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu

-     Thiết kế các ấn bản truyền thông

-     Quảng bá thương hiệu