Dat Luat Law

Được thành lp và chính thc đi vào hot động t năm 2007, Công ty TNHH Đất Lut (DAT LUAT LAW FIRM - DLF) vi thế mnh kiến thc chuyên môn cao và s am hiu văn hóa bn địa đã xác định mc tiêu tr thành mt đơn v tư vn lut bt động sn chuyên nghip ti Vit Nam.

Nh đội ngũ lut sư chuyên nghip, giàu kinh nghim và s hiu qu trong các hot động tư vn, góp phn mang li s tăng trưởng không ngng cho quý khách hàng, cho đến nay Đất Lut đã dn khng định được v thế ca mình trong lĩnh vc tư vn lut bt động sn ti TP.HCM nói riêng và Vit Nam nói chung.

Các dịch vụ thương hiệu thực hiện bởi DNA Branding:

-     Thiết kế brochure  

-     Thiết kế quảng cáo