SGVF - Là người một nhà

SGVF chuyên cung cấp những giải pháp trong lãnh vực tài chính tín dụng, bao gồm: cho vay trả góp tại các điểm giới thiệu dịch vụ (Xe máy các loại, đồ gia dụng, đồ điện tử) và cho vay các khoản tiền mặt tiêu dùng cá nhân. SGVF cà công ty thành viên của Tập đoàn Tài Chính Ngân Hàng hàng đầu Châu Âu là Societe General.

SFVG là công ty tài chính phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên được ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động với vốn đầu tư lên đến 520 tỷ VNĐ và chính thức đi vào hoạt động ngày 7 tháng 9 năm 2007.

Các dịch vụ thương hiệu thực hiện bởi DNA Branding:

-       Tinh chỉnh logo

-       Thiết kế hệ thống nhận diện.

-       Thiết kế quảng cáo.

-        Thiết kế các ấn phẩm truyền thông