Tcity - Địa ốc Thủ Thiêm

Công ty Cổ Phần Ðầu tư Thủ Thiêm (Tcity) chính thức được thành lập vào ngày 18 tháng 04 năm 2003.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty đã nhanh chóng đi vào hoạt động và đang thực hiện các dự án phát triển khu dân cư trên địa bàn Quận 2. Thông qua việc thực hiện hàng loạt các dự án, công ty đã dần hình thành một nền tảng vững chắc về nhân lực lẫn tài lực, đúc kết được những kinh nghiệm quý để sẵn sàng đầu tư cho những dự án tiếp theo.Các dự án Bất động sản tiêu biểu của công ty như Thủ Thiêm Star, Thủ Thiêm Xanh, Khu Bất động sản ở Thảo Điền…

Các dịch vụ thương hiệu thực hiện bởi DNA Branding:

-  Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

-     - Tư vấn đặt tên thương hiệu dự án.

-     - Thiết kế logo dự án.

-     - Thiết kế ấn phẩm truyền thông dự án.