Nemfood

Nemfood là Công ty thực phẩm tại Canada, các dòng sản phẩm chủ lực bao gồm chả giò, nem, bánh phồng tôm, há cảo… Tuy Nemfood chỉ thành lập vào năm 2009 nhưng hiện nay nhà máy chế biến thực phẩm hiện đại của Nemfood đã đưa vào hoạt động tại Canada và sản phẩm của công ty đang được bán tại hệ thống siêu thị uy tín.

Các dịch vụ thương hiệu thực hiện bởi DNA Branding:

-     Thiết kế logo  

-     Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

-     Thiết kế bao bì sản phẩm