Langfarm

Langfarm là thương hiệu đặc sản tại Đà Lạt, đây là một trong số ít các thương hiệu đặc sản được thiết kế một cách chuyên nghiệp. Với định vị là một thương hiệu đặc sản cao cấp, Langfarm đang từng bước biến ước mơ thành hiện thực.

 

Các dịch vụ thương hiệu thực hiện bởi DNA Branding:

-     Đặt tên thương hiệu

-     Thiết kế logo  

-     Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu