Bestzone - The 1st IT Mall in Vietnam

Bestzone là IT mall đầu tiên của Việt Nam, với mô hình kinh doanh các thiết bị IT hiện đại bao gồm các sản phẩm của thương hiệu hàng đầu như Apple, Sony, Toshiba, Asus, Samsung, HP, Dell… Bestzone được xem là một mô hình mới thay thế cho các trung tâm bán lẻ thiết bị tin học.

Các dịch vụ thương hiệu thực hiện bởi DNA Branding:

-     Thiết kế logo  

-     Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu