VTG - Gia tăng hiệu quả đầu tư

VTG là sàn vàng được thành lập các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực tài chính chứng khoán. Thế mạnh của VTG chính là việc đưa ra những ý tưởng sản phẩm mới lần đầu được áp dụng tại Việt Nam nhằm gia tăng hiệu quả cho nhà đầu tư bao gồm cơ chế khớp lệnh Bid & Ask, giao dịch 24/24…

Các dịch vụ thương hiệu thực hiện bởi DNA Branding:

-        Đặt tên thương hiệu.

-        Thiết kế logo.

-        Thiết kế hệ thống nhận diện.

-        Truyền thông thương hiệu.